Technický dozor stavebníka (TDS)

Chraňte si své investice a nevyhazujte peníze oknem tak, jako to dělá náš stát.

Odborným dozorem nad pracemi, které mimo jiné zahrnují i montáže a rekonstrukce vyhrazeného technického zařízení elektro (VTZ) tzn. nejen elektroinstalace, ale i hromosvody si ušetříte:

  • Peníze (levně, ale neprofesionálně provedená elektroinstalace nebo hromosvod se vám může značně prodražit, dle známé hlášky z povídek Š+G "Nechci tu slevu zadarmo")
  • Spoustu nervů a probdělých nocí
  • Nové bourání a uklízení a nekonečné popotahování s firmou, která Vám škodu napáchala (týká se převážně rekonstrukcí bytových jader, kuchyní a střech s hromosvody).
  • Nervy, jestli v lepším případě to bude jenom nevzhledné, v horším dojde ke škodě na majetku a v nejhorším ke škodě na zdraví Vašich blízkých.
  • Údiv nad tím, že Vám pojišťovna odmítla finanční náhradu za vzniklou škodu, protože není práce na VTZ provedena odborně
  • Dozor je důležitý u velkých staveb, ale hlavně u staveb menších, kdy je nutno posoudit projektovou dokumentaci a oprávněnost prováděcí firmy (OSVČ) k montáži elektroinstalaci nebo hromosvodů v souladu s platnými předpisy.  Bohužel se často stává, že tomu tak není a už od projektu je vše špatně. Laik to většinou pozná až po návštěvě opravdového odborníka, kterého povolává na pomoc, až když je pozdě a náprava se potom znatelně prodraží atd. (většinou demontáž a nová montáž v souladu s předpisy).

Na velkých stavbách je TDS samozřejmost viz fotogalerie

Na malých stavbách převážně rodinných domů se TDS podceňuje a potom neodborně provedená elektroinstalace a hromosvod může zapříčinit škodu v částkách desetitisíců, v případě požáru, statisíců i miliónů korun. K těmto škodám dochází při neodborně provedené práci na VTZ (vyhrazeném technickém zařízení).  Začíná to většinou tak, že nějaký chytrolín v místní občerstvovně začne mluvit o tom, kolik se dá ušetřit, když se to nechá udělat od místního všeumělce, který to udělá za pár korun a ještě přinese od zaměstnavatele nějaký ten materiál za hubičku.

Jenom malý příklad elektroinstalace od známého, který má tzv.padesátku, ale už taktně pomlčí o tom, že ji má na to, aby mohl dělat strojvedoucího na dráze. Bohužel z pohledu laika je to elektrikář a potom odborník žasne a laik se diví. Přece "elektroinstalace v garáži je brnkačka a takovejch už jsem nadělal". Že jsou obvody pro pohon garážových vrat, obvody světla, zásuvkové jednofázové i třífázové jištěny jedním třífázovým jističem 20A umístěném v rozvaděči RD  jako jištění kabelu pro přípojení garáže, je přece detail, nemluvě o absenci proudového chrániče, průřezech kabelů instalace neodpovídajících jištění (nemluvě o ČSN) a už vůbec ne o nějakém estetickém zážitku. Vždyť je to jenom garáž. Kupodivu výsledné dílo se nezdálo ani laickému investorovi a obrátil se na nás. Jak už bylo předesláno, kdyby to udělal hned, mohl si ušetřit vše co je uvedeno výše.

  

Původní provedení od fušera

  

Po kommpletním předělání nové, asi "levné" (investor se styděl říct co to stálo) elektroinstalace 

Tím, že si objednáte před započetím stavby nebo rekonstrukce odborný dozor, se vyhnete výše uvedeným problémům a ušetříte si nervy a nemalé finanční náklady vynaložené na nápravu zfušované práce od tzv. odborníků vyznačujících se zejména tvrzením "děláme to takhle už mnoho let a ještě nebyl problém". Zařízení v lepším případě nefunguje správně, v horším může způsobit materiální škody, požár nebo úraz a to i smrtelný. Mezi tyto "odborníky"  se řadí zejména různí zedníci, (základové zemniče a předělání bytových jader včetně koupelen, kde je největší nebezpečí úrazu el. proudem), truhláři (instalace nových kuchyňských linek), zateplovačské a pokrývačské firmy (hromosvody).

Samozřejmě, že je spousta šikovných elektrikářů, kteří nemají oprávnění, ani živnost, ale to bohužel laik není schopen posoudit.

NENECHTE SE OKRÁDAT  A OHROŽOVAT  FUŠERY A PŘED AKCÍ SE S NÁMI PORAĎTE

 

 


 

 
 
TOPlist