Technický dozor VTZ elektro (TD)

Chraňte si své investice a nevyhazujte peníze oknem tak, jako to dělá náš stát.

Odborným dozorem nad pracemi, které mimo jiné zahrnují i montáže a rekonstrukce vyhrazeného technického zařízení elektro (VTZ) tzn. nejen elektroinstalace, ale i uzemnění a LPS (hromosvod) si ušetříte:

  • Peníze (levně, ale neprofesionálně provedená elektroinstalace nebo hromosvod se vám může značně prodražit, dle známé hlášky z povídek Š+G "Nechci tu slevu zadarmo")
  • Spoustu nervů a probdělých nocí
  • Nové bourání a uklízení a nekonečné popotahování s firmou, která Vám škodu napáchala (týká se převážně rekonstrukcí bytových jader, kuchyní a střech s hromosvody).
  • Nervy, jestli v lepším případě to bude jenom nevzhledné nebo nefunkční v horším dojde ke škodě na majetku a v nejhorším ke škodě na zdraví
  • Údiv nad tím, že Vám pojišťovna odmítla finanční náhradu za vzniklou škodu, protože není práce na VTZ provedena odborně
  • Dozor je důležitý u velkých staveb, ale hlavně u staveb menších, kdy je nutno posoudit projektovou dokumentaci a oprávněnost prováděcí firmy (OSVČ) k montáži elektroinstalaci nebo hromosvodů v souladu s platnými předpisy.  Bohužel se často stává, že tomu tak není a už od projektu je vše špatně. Laik to většinou pozná až po návštěvě opravdového odborníka, kterého povolává na pomoc, až když je pozdě a náprava se potom znatelně prodraží atd. (většinou demontáž a nová montáž v souladu s předpisy).

Na velkých stavbách je TD samozřejmost.

Na malých stavbách převážně rodinných domů a rekonstrukcí společnývh prostor a hromosvodů SVJ se TD podceňuje a potom neodborně provedená elektroinstalace, uzemnění a hromosvod může zapříčinit škodu v částkách desetitisíců, v případě požáru, statisíců i miliónů korun. K těmto škodám dochází při neodborně provedené práci na VTZ (vyhrazeném technickém zařízení).  

Tím, že si objednáte před započetím stavby nebo rekonstrukce odborný dozor, se vyhnete výše uvedeným problémům a ušetříte si nervy a nemalé finanční náklady vynaložené na nápravu zfušované práce od tzv. odborníků vyznačujících se zejména tvrzením "děláme to takhle už mnoho let a ještě nebyl problém". Zařízení v lepším případě nefunguje správně, v horším může způsobit materiální škody, požár nebo úraz a to i smrtelný. Mezi tyto "odborníky"  se řadí zejména různí zedníci, (základové zemniče a předělání bytových jader včetně koupelen, kde je největší nebezpečí úrazu el. proudem), truhláři (instalace nových kuchyňských linek), stavební, zateplovačské a pokrývačské firmy (hromosvody).

Samozřejmě, že je spousta šikovných elektrikářů, kteří nemají oprávnění, ani živnost, ale to laik není schopen posoudit.

NENECHTE SE OKRÁDAT  A OHROŽOVAT  FUŠERY A PŘED AKCÍ SE S NÁMI PORAĎTE.

NEPODCEŇUJTE PROVEDENÍ ODBORNÉ KONTROLY ELEKTROINSTALACE A HROMOSVODU PŘED NÁKUPEM NEMOVITOSTI (MŮŽETE UŠETŘIT ŘÁDOVĚ 100 000 Kč ZA REKONSTRUKCI)!