Technický dozor VTZ elektro (TD)

Chraňte si své investice a nevyhazujte peníze oknem.

Dozor při nové instalaci (nejlépe konzultace ještě před podpisem smlouvy) je aktuálně důležitý bezpečnostní prvek při současném skokovém nárustu nově instalovaných FVE, kdy firmy které mají pro montáž odborné předpoklady a  instalují fotovoltaiku, tak aby nebyla nebezpečná, mají zakázky na rok a více dopředu. Situace zneužívají často firmy, které nemají základní elektrotechnické znalosti a jedinou jejich "odborností" je vyřízení dotace a nemají na montáže elektrického zařízení živnost a už vůbec ne oprávnění.

Odborným dozorem nad pracemi, které mimo jiné zahrnují i montáže a rekonstrukce technického zařízení elektro tzn. nejen elektroinstalace, ale i uzemnění a LPS (hromosvod) si ušetříte:

  • Peníze (levně, ale neprofesionálně provedená elektroinstalace nebo hromosvod se vám může značně prodražit, dle známé hlášky z povídek Š+G "Nechci tu slevu zadarmo")
  • Spoustu nervů a probdělých nocí
  • Nové bourání a uklízení a nekonečné popotahování s firmou, která Vám škodu napáchala (týká se převážně FVE, střech s hromosvody, rekonstrukce bytových jader, kuchyní atp. ).
  • Nervy, jestli v lepším případě to bude jenom nevzhledné nebo nefunkční v horším dojde ke škodě na majetku a v nejhorším ke škodě na zdraví
  • Údiv nad tím, že Vám pojišťovna odmítla finanční náhradu za vzniklou škodu, protože není práce na VTZ provedena odborně
  • Dozor je důležitý u velkých staveb, ale hlavně u staveb menších, kdy je nutno posoudit projektovou dokumentaci a oprávněnost prováděcí firmy (OSVČ) k montáži elektroinstalaci nebo hromosvodů v souladu s platnými předpisy.  Bohužel se často stává, že tomu tak není a už od projektu je vše špatně. Laik to většinou pozná až po návštěvě opravdového odborníka, kterého povolává na pomoc, až když je pozdě a náprava se potom znatelně prodraží atd. (většinou demontáž a nová montáž v souladu s předpisy).

Na velkých stavbách je TD samozřejmost.

Na malých stavbách převážně rodinných domů montáží FVE, rekonstrukcí společnývh prostor a hromosvodů SVJ se TD podceňuje a potom neodborně provedená elektroinstalace, uzemnění a hromosvod může zapříčinit škodu v částkách desetitisíců, v případě požáru, statisíců i miliónů korun. K těmto škodám dochází při neodborně provedené práci na elektrickém zařízení.

Tím, že si objednáte před započetím stavby nebo rekonstrukce odborný dozor, se vyhnete výše uvedeným problémům a ušetříte si nervy a nemalé finanční náklady vynaložené na nápravu zfušované práce od tzv. odborníků vyznačujících se zejména tvrzením "děláme to takhle už mnoho let a ještě nebyl problém". Zařízení v lepším případě nefunguje správně, v horším může způsobit materiální škody, požár nebo úraz a to i smrtelný. Mezi tyto "odborníky"  se řadí zejména montážníci FVE, různí zedníci, (základové zemniče a předělání bytových jader včetně koupelen, kde je největší nebezpečí úrazu el. proudem), truhláři (instalace nových kuchyňských linek), stavební, zateplovačské a pokrývačské firmy (hromosvody).

NENECHTE SE OKRÁDAT  A OHROŽOVAT  FUŠERY A PŘED AKCÍ SE S NÁMI PORAĎTE.

NEPODCEŇUJTE PROVEDENÍ ODBORNÉ KONTROLY ELEKTROINSTALACE A HROMOSVODU PŘED NÁKUPEM NEMOVITOSTI (MŮŽETE UŠETŘIT ŘÁDOVĚ 100 000 Kč ZA REKONSTRUKCI)!