Projektování, revize, dozor a poradenství elektroinstalace a hromosvody 

Firma vznikla původně jako fyzická osoba, ihned, jak to bylo legislativou umožněno v r. 1992 viz. odkaz na výpis z historie Živnostenského úřadu,.

602 421 083  
 

      

Pokud se tvrdí o ohni, že je dobrý sluha, ale zlý pán, platí to o elektrickém proudu a blesku dvojnásob. Většinou totiž elektřinu nevidíme, ale vidíme až následky vadné elektroinstalace nebo hromosvodu. Přitom elektřina a všemi podceňovaný blesk, umí napáchat skutečně velké škody a to nejen na majetku, ale může ohrozit zdraví i život!!!

        

       Provádíme práce na VTZ elektro:

 • projektování hromosvodů a elektroinstalací
 • revize elektrických zařízení a hromosvodů (LPS) 
 • kontrola stavu elektroinstalace a hromosvodu před koupí nemovitosti
 • TD elektro (technický dozor) - elektroinatalace a hromosvody
 • Vyhl. 50/78 Sb. školení a přezkoušení §4. §5. §6. §7. §8. §10, §11
 • zpracování protokolu o vnějších vlivech dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, a souvisejících předpisů
 • připojování odběrů elektřiny u nových nebo provizorních staveb včetně všech administrativních úkonů, které umíme na základě plné moci vyřídit s distributorem (ČEZ, E-ON ) za Vás
 • revize pro přihlášení elektroměru při noném odběru, změně odběratele, změně sazby nebo odebrání elektroměru, včetně vyřízení administrace s distributorem (ČEZ, E-ON)  
 • realizace a rekonstrukce hromosvodů (LPS)  analýza rizika - projekt - montáž- výchozí revize (montáž dočasně pozastavena)
 • realizace a rekonstrukce elektroinstalací  - projekt - montáž- výchozí revize (montáž dočasně pozastavena)
 • poradenství v oblasti VTZ elektro

Každá firma a podnikající fyzická osoba je ze zákona povinna zajišťovat pravidelnou kontrolu stavu technických zařízení, které používá při výkonu své činnosti, z hlediska jejich bezpečnosti. Tato povinnost se vztahuje i na živnostníky, kteří pracují tzv. z domova, mají-li v místě svého bydliště hlášenou provozovnu. Dále se povinné revize týkají také bytových domů v soukromém i družstevním vlastnictvím. Ty jsou povinny pravidelně revidovat veškerá technická zařízení ve společných prostorách a hromosvody.

Pro činnost na vyhrazeném elektrickém zařízení máme veškerá oprávnění a osvědčení vyžadovaná legislativou, což je zárukou, že vše bude provedeno v souladu s platnýmy zákony, nařízeními vlády, vyhláškami a normami.

Vyhnete se tak problémům a ušetříte si nervy a nemalé finanční náklady vynaložené na nápravu zfušované práce od tzv. odborníků vyznačujících se zejména tvrzením "děláme to takhle už mnoho let a ještě nebyl problém". Zařízení v lepším případě nefunguje správně, v horším může způsobit požár nebo úraz a to i smrtelný. Mezi tyto "odborníky"  se řadí zejména různí elektrozedníci, (základové zemniče a rekonstrukce bytových jader), elektrotruhláři (instalace nových kuchyňských linek), zateplovačské a pokrývačské firmy (hromosvody).

!!! NEŽ SE VÁM NĚKDO ZAČNE VRTAT V ELEKTRICE, OVĚŘTE SI ŽE MÁ PLATNÉ OPRÁVNĚNÍ PRO PRÁCI NA VTZ ELEKTRO DLE vyhl. 73/2010 Sb.!!!

Našim zákazníkům nasloucháme a snažíme se co nejvíce vyhovět jejich individuálním požadavkům.

Svých zákazníků si vážíme a největším vyznamenáním pro nás je, když našich služeb využívají opakovaně.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.