Projektování, revize, dozor a poradenství elektroinstalace a hromosvody 

Firma vznikla původně jako fyzická osoba, ihned, jak to bylo legislativou umožněno v r. 1992.

602 421 083  

   

Pokud se tvrdí o ohni, že je dobrý sluha, ale zlý pán, platí to o elektrickém proudu a blesku dvojnásob.  Elektřinu nevidíme, ale vidíme až následky vadné elektroinstalace nebo hromosvodu. Přitom elektřina a všemi podceňovaný blesk, umí napáchat skutečně velké škody a to nejen na majetku, ale může ohrozit zdraví i život.

        

       Provádíme práce na VTZ elektro:

  • projektování hromosvodů a elektroinstalací
  • revize (výchozí, pravidelné a mimořádné) elektrických zařízení a hromosvodů (LPS) 
  • kontrola stavu elektroinstalace a hromosvodu před koupí nemovitosti
  • TD elektro (technický dozor) při montáži - elektroinatalace a hromosvody
  • připojování odběrů elektřiny u nových nebo provizorních staveb včetně všech administrativních úkonů, které umíme na základě plné moci vyřídit s distributorem (ČEZ, E-ON ) za Vás
  • revize pro přihlášení elektroměru při noném odběru, změně odběratele, změně sazby nebo odebrání elektroměru, včetně vyřízení administrace s distributorem (ČEZ, E-ON)  
  • realizace a rekonstrukce hromosvodů (LPS)  analýza rizika - projekt - TD při montáži- výchozí revize (montáže pozastaveny)
  • realizace a rekonstrukce elektroinstalací  - projekt - TD při montáži - výchozí revize (montáže  pozastaveny)

Každá firma a podnikající fyzická osoba je ze zákona povinna zajišťovat pravidelnou kontrolu stavu technických zařízení, které používá při výkonu své činnosti, z hlediska jejich bezpečnosti. Tato povinnost se vztahuje i na živnostníky, kteří pracují tzv. z domova, mají-li v místě svého bydliště hlášenou provozovnu. Dále se povinné revize týkají také bytových domů v soukromém i družstevním vlastnictvím. Ty jsou povinny pravidelně revidovat veškerá technická zařízení ve společných prostorách a hromosvody.

Pro činnost na vyhrazeném elektrickém zařízení máme veškerá oprávnění a osvědčení vyžadovaná legislativou, což je zárukou, že vše bude provedeno v souladu s platnýmy zákony, nařízeními vlády, vyhláškami a normami.

Vyhnete se tak problémům a ušetříte si nervy a nemalé finanční náklady vynaložené na nápravu zfušované práce od tzv. odborníků vyznačujících se zejména tvrzením "děláme to takhle už mnoho let a ještě nebyl problém". Zařízení v lepším případě nefunguje správně, v horším může způsobit požár nebo úraz a to i smrtelný. Mezi tyto "odborníky"  se řadí zejména různí hodinoví manželé (práce všeho druhu), tzv. elektrozedníci, (základové zemniče a rekonstrukce bytových jader) a elektrotruhláři (instalace nových kuchyňských linek), zateplovačské a pokrývačské firmy (hromosvody).

!!! NEŽ SE VÁM NĚKDO ZAČNE VRTAT V ELEKTRICE, OVĚŘTE SI ŽE MÁ PLATNÉ OPRÁVNĚNÍ PRO PRÁCI NA VTZ ELEKTRO DLE vyhl. 73/2010 Sb.!!!