Projektování, revize, dozor elektroinstalace a hromosvody 

Firma vznikla původně jako fyzická osoba, ihned, jak to bylo legislativou umožněno v r. 1992.

602 421 083 

Pokud se tvrdí o ohni, že je dobrý sluha, ale zlý pán, platí to o elektrickém proudu a blesku dvojnásob.  Elektřinu nevidíme, ale vidíme až následky vadné elektroinstalace nebo hromosvodu. Přitom elektřina a všemi podceňovaný blesk, umí napáchat skutečně velké škody a to nejen na majetku, ale může ohrozit zdraví i život.

         

       Provádíme práce na VTZ elektro:

  • před instalací FVE kontrola přípravy elektroněrového rozvaděče, hromosvodu /LPS) a dokumentace (odkaz na článek)
  • projektování hromosvodů a elektroinstalací
  • revize elektrických zařízení a hromosvodů (LPS) 
  • kontrola stavu elektroinstalace a hromosvodu před koupí nemovitosti
  • TD elektro (technický dozor) při montáži - elektroinatalace a hromosvody
  • revize pro přihlášení elektroměru při noném odběru, změně odběratele, změně sazby nebo odebrání elektroměru. Pouze  ČEZ distribuce a prodejci obchodující v distribuci ČEZ 
  • realizace a rekonstrukce hromosvodů (LPS)  analýza rizika - výpočet dostatečné vzdálenosti - projekt - TD při montáži- revize (montáže pozastaveny)
  • realizace a rekonstrukce elektroinstalací  - projekt - TD při montáži - (montáže  pozastaveny)

Pro činnost na vyhrazeném elektrickém zařízení máme veškerá oprávnění a osvědčení vyžadovaná legislativou (zákon 250/2021 Sb., NV 190/2022 Sb. a 194/2022 Sb.), což jsou pro práci na elektrickém zařízení nové základní předpisy.

Vyhnete se tak problémům a ušetříte si nervy a nemalé finanční náklady vynaložené na nápravu zfušované práce od tzv. odborníků vyznačujících se zejména tvrzením "děláme to takhle už mnoho let a ještě nebyl problém". Zařízení v lepším případě nefunguje správně, v horším může způsobit požár nebo úraz a to i smrtelný. Mezi tyto "odborníky"  se řadí zejména různí hodinoví manželé (práce všeho druhu), tzv. elektrozedníci, (základové zemniče a rekonstrukce bytových jader) a elektrotruhláři (instalace nových kuchyňských linek), zateplovačské a pokrývačské firmy (hromosvody) a v neposlední řadě firmy nabízející dodávku FVE bez oprávnění pro tuto činnost.

NEŽ SE VÁM NĚKDO ZAČNE VRTAT V ELEKTRICE, OVĚŘTE SI ŽE MÁ PLATNÉ OPRÁVNĚNÍ PRO PRÁCI NA VTZ ELEKTRO DLE ZÁKONA 250/2021 Sb.