Jaký použít svodič bleskových proudů a přepětí (SPD)?

Z analýzy rizika se dozvíme, jakou musíme  použít koordinovanou ochranu SPD, pro vnitřní ochranu před bleskem a přepětím, přeloženo do laického jazyka jaký svodič bleskových proudů a přepětí musím použít, aby byly chráněny osoby a majetek v objektu, před působením nebezpečných bleskových proudů a přepětí, které mohou způsobit úraz nebo hmotnou škodu. V praxi se převážně používají kombinované svodiče tybu T1+T2 na přívodu NN do objektu a svodiče přepětí T2 v podružných rozvaděčích. Pokud chceme chránit drahou elektroniku, T3, použijeme až na konci u spotřebiče (audiovizuální technika, PC a periférie, kotel, indukční deska, pračka, sušička atd.).

Pro slaboproudé rozvody (IT systémy) volíme SPD podle druhu sítě  (rozvody signálu TV, telekomunikace, zabezpečení, internet atd.).

Koordinovanou ochranu SPD musí navrhnout projektant při návrhu ochrany proti blesku a přepětí, protože to má široké souvislosti, které není schopen laik posoudit.

 

Pomůcka pro správný výběr koordinované SPD

   

Pro větší náhled klikněte na obrázek

 

Pomůcka pro správný výběr  SPD pro fotovoltaiku

Pro větší náhled klikněte na obrázek