Může být na stavbě aktivní hromosvod?

Kliknutím na foto hořícího hotelu v Odrách najdete odpověď v autorském článku od Ing Jana Mikeše, Ph.D a Ing Jana Kutáče, Ph.D 

Požár hotelu v Odrách  Na hotelu byl naprojektován a instalován aktivní hromosvod (ESE).

  Ochrana před bleskem, ale nebyla projektována dle platných ČSN.

  Pokud vás problematika zajímá, z odborného článku se dozvíte, že drahá hlavice aktivního  

  hromosvodu (ESE) v ceně desítek tisíc Kč, má podle platných ČSN stejný význam jako

obyčejný jímač z FeZn nebo AlMgSi v ceně několik stokorun. Rozhodující je délka, ne typ.