Může být na stavbě aktivní hromosvod?

Kliknutím na foto hořícího hotelu v Odrách najdete odpověď v autorském článku od Ing Jana Mikeše, Ph.D a Ing Jana Kutáče, Ph.D 

Požár hotelu v Odrách  Na hotelu byl naprojektován a instalován aktivní hromosvod (ESE).

  Ochrana před bleskem, ale nebyla projektována dle platných ČSN.

  Pokud vás problematika zajímá, z odborného článku se dozvíte, že

  drahá hlavice aktivního  hromosvodu (ESE) v ceně desítek tisíc Kč,

má podle platných ČSN stejný význam jako obyčejný jímač z FeZn nebo AlMgSi v ceně

několik stokorun.

Rozhodující je délka jímače, ne typ. Samozřejmě počet svodů, který je nepřímo úměrný

dostatečné vzdálenosti "s".