Stavebník rodinného domu laik, si neuvědomuje důležitost správně provedeného základového zemniče, pro bezpečnou ochranu proti blesku, ale i pro bezpečný provoz elektroinstalace. Klasický průběh je jak přes kopírák. Stavebí firma provede výkop, pomocný dělník nahází do výkopu zemnicí pásovinu a zalejou to betonem. Potom na styku země a betonu zemnič koroduje a po několika letech, když už je to stavební firmě jedno, přestává být funkční.               

Vyžadujte správné provedení základového zemniče a doložení fotografiemi s datovým razítkem, které potom slouží reviznímu technikovi pro vypracování výchozí revizní zprávy.

Uvědomte si, že životnost uzemnění musí být stejná jako životnost stavby, která vás finančně zatíží na několik desetiletí. 

Poklepáním na obrázek spustíte instruktážní video správně provedené montáže základového zemniče.