K provádění revizí, montáží, oprav a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení máme platné osvědčení i oprávnění vydané

TIČR. 

         

                  

Certifikáty a osvědčení o odborném školení