K provádění revizí, montáží, oprav a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení máme platné osvědčení i oprávnění vydané

TIČR Praha a 26 let zkušeností.   

         

                  

Odaz na firmu NHB-CZ s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku

Odaz na firmu NHB-CZ s.r.o., zapsanou v živnostenském rejstříku

Certifikáty a osvědčení o odborném školení