NHB-CZ s.r.o.
566 440 030
566 440 031
602 421 083
IČ:28418158
DIČ: CZ28418158
 
    
 
Zdeněk Friedrich
 
Ing. Jan Friedrich